Email

info@kremerwebcreations.nl
service@kremerwebcreations.nl

Adres

Heerenveenseweg 173
8477 AC Oldeholtwolde

Fair use policy

Fair use policy (FUP) gebruik dataverkeer en schijfruimte.

Kremerwebcreations hanteert voor alle hosting-pakketten een Fair Use Policy (afgekort tot FUP) voor zowel het
gebruik van de hoeveelheid dataverkeer als voor het gebruik van de hoeveelheid schijfruimte.

Dataverkeer.

De FUP is bedoeld om de hoeveelheid dataverkeer van onze pakketten te kunnen toetsen om
overbelasting van ons netwerk te voorkomen. Doel is om overlast voor gebruikers te beperken wanneer
andere gebruikers via hun verbinding veel grotere hoeveelheden dataverkeer gebruiken dan andere
gebruikers via eenzelfde verbinding. Het dataverkeer wordt door Kremerwebcreations 24/7 gemonitord.
Kremerwebcreations neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat het gebruikte dataverkeer,
gemeten over een periode van 1 maand, meer is dan 4 maal de limiet op ons Basispakket.

Schijfruimte.

Deze FUP is tevens van toepassing op de beperkte- en onbeperkte schijfruimte welke wij aanbieden bij
al onze hosting-pakketten. De aangeboden schijfruimte bij alle pakketten is uitdrukkelijk alleen bedoeld
voor website-gerelateerde opslag en niet voor opslag van grote hoeveelheden film- of fotomateriaal dan
wel andere opslagbestanden. De opslagcapaciteit wordt door Kremerwebcreations 24/7 gemonitord.
Kremerwebcreations neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat de opslagcapaciteit, gemeten
over een periode van 1 maand;

• bij een Basis pakket meer is dan 2 maal de bij het pakket behorende limiet.

• bij een Premium of een XXL pakket meer is dan 4 maal de bij het pakket behorende limiet.

Gevolgen bij overschrijding van de limieten.

Samen met de gebruiker zullen we bekijken of er opties zijn die beter zullen aansluiten bij de behoefte
van de gebruiker. Als de gebruiker een dergelijk advies niet opvolgt dan kan Kremerwebcreations de toegang (tijdelijk)
blokkeren of kosten in rekening brengen. Uiteraard zal Kremerwebcreations pas in laatste instantie dergelijke
middelen toepassen.

Kremer-webcreations

We gaan graag met u in gesprek. Neem daarom contact met ons op via onderstaande gegevens.

8477 AC Oldeholdwolde
Maandag - Vrijdag
9.00 - 17.00

Geen producten in de winkelwagen.

X